Rad i ciljevi

Rad i ciljevi

Udruga je osnovana sa svrhom promicanja sadržajnog provođenja slobodnog vremena mladih u Bedekovčini te za stvaranje što boljih uvjeta za dostojanstven razvoj mladih u Bedekovčini.

Naš rad nije limitiran na usko područje te se nastojimo baviti raznim aktivnostima koje na bilo koji način uključuju mlade. Organiziramo sportska događanja, prisustvujemo i iniciramo te organiziramo edukacije za vlastite članove ili eksternu populaciju mladih, sudjelujemo u humanitarnim aktivnostima i surađujemo s drugim udrugama na području Općine.

Ciljevi udruge su:

promicanje mladih u civilnom društvu, ukazivanje na njihove probleme i potrebe na lokalnom, županijskom i državnom nivou

  • organizacija sportskih i rekreacijskih natjecanja za mlade
  • organizacija edukativnih programa
  • organizacija raznih kulturno-zabavnih manifestacija
  • organizacija dobrotvornih i humanitarnih aktivnosti
  • organizacija općekorisnih aktivnosti za stanovnike Bedekovčine
  • suradnja s drugim udrugama na prostoru općine,županije ili države

BUMA je članica Mreže udruga Zagor koja okuplja udruge mladih s područja Krapinsko-zagorske županije, povezuje ih i potiče suradnju između njih.

Bedekovčanska udruga mladih aktivna je i na europskom planu te neki od njenih članova redovito polaze edukacije u Europi koje služe za stvaranje novih ideja i njihovu implementaciju te stvaranje partnerstva s drugim organizacijama koje djeluju diljem zemalja Europske unije.